Kategooriad
Faktikontroll

FAKTIKONTROLL | Covid-19 vastu vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist ei keelatud ära

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv postitas Facebookis:

Postitusega jagab Objektiiv lugu, mis teemat avab. Väite leiab ka artikli seest. Seal on siiski üks lõik, mis võtab teema täiesti korrektselt kokku: “Üks maailma juhtivaid inimõiguste eest seisjaid Euroopa Nõukogu, mis on erinev organisatsioon Euroopa Liidu juhtorganist Euroopa Liidu Nõukogust, ja kuhu kuulub 47 riiki, sealhulgas kõik Euroopa Liidu 27 liiget, otsustas jaanuari lõpus, et kohustuslik vaktsineerimine ei ole eetiline, seaduslik ega praktiline.”

Just nimelt, Euroopa Nõukogu otsustas võtta vastu seisukoha. Selle ühenduse otsustusõigused piirduvad paljuski seisukohtade, resolutsioonide vastuvõtmisega.

Kommenteerib vandeadvokaat Maarja Pild advokaadibüroost TRINITI: “Euroopa Nõukogul on erineva õigusjõuga dokumente. Neist kõige olulisem on Euroopa inimõiguste konventsioon, millega on end sidunud kõik Euroopa Nõukogu liikmesriigid. Lisaks rangelt siduvatele välislepingutele annab Euroopa Nõukogu välja ka soovitusi, resolutsioone ja deklaratsioone. Soovitusi ja deklaratsioone loetakse nn pehme õiguse instrumentideks (soft law) s.t tegemist on nagu nimigi ütleb “soovitusega” mitte range kohustusega, mille riik omale võtnud on.”

Vaktsinide üle ei otsustata Strasbourgist-Brüsselist

Isegi Euroopa Liit, mille pädevused on palju laiemad, ei saa vaktsiinide kohustuslikuks tegemist (või selle keelamist) liikmesriikide eest ära otsustada. Ka Euroopa Liidu vaktsiinide infoportaal kirjutab, et iga riik vastutab enda tervisepoliitika eest ise.

Vast tuntuim vaktsineerimise kohustuslikuks muutmise pooldaja Eestis on olnud Toivo Maimets, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor. Haiguse leviku oluliseks peatamiseks oleks vaja saavutada 60-70% inimeste immuunsus. “Praegused küsitlused aga pigem näitavad, et vabatahtlikke jääb meil väheks,” ütles Maimets Maalehele.

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar temaga aga ei nõustu – uuringud olevat näidanud, et sellest pole kasu. “Usutavasti ajal, mil vaktsiinid on juba laiemalt saadaval, kogu maailmas on rohkelt inimesi vaktsineeritud, näevad vaktsiinides kahtlejad, et vaktsiinist on tõesti kasu,” ütles Lutsar Elu24-le.

Eesti ajakirjanduses on kajastatud ka küsimust sellest, kas tööandja saab töötajale vaktsineerimise kohustuslikuks teha. ERR kirjutas 21. jaanuaril:

Paslik olnuks lisada pealkirja sõna “teatud juhtudel” või isegi “erandjuhul”. Loo lõpuosas saab sõna meditsiiniõiguse vandeadvokaat Maret Kruus advokaadibüroost Nove, kes ütles, et töösuhte lõpetamine peaks olema erandlik ja viimane abinõu.

Eesti riigi seisukoht: vaktsineerimine on vabatahtlik

Ei poliitikud ega ametnikud pole väitnud, et Eestis muudetakse vaktsineerimine kohustuslikuks. Väljastpoolt Eestit aga keegi riigile mingeid kohustusi panna ei saa, ei vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist ega ka mitte selle keelamist. Näiteks Itaalias ongi vaktsineerimine kohustuslik. Seda ei saa muuta ei Euroopa Nõukogu ega Euroopa Liit.

Vale
Väide ei vasta tõele.

Herman Kelomees
toimetaja

Klikisäästja lugude ilmumisest teadasaamiseks jälgi meie Facebooki-lehte.