Kategooriad
Arvamus

JUHTKIRI | Trump lahkub, faktikontroll jääb

Täpsuse ja Ausa Mängu Büroo võib tänapäeval kõlada tobedalt, ent just sellise ettevõtmise algatasid 1913. aasta suvel New York World’i väljaandja Ralph Pulitzer ja tema kolleeg Isaac White. Bureau of Accuracy and Fair Play taga ei maksa näha ülemäära suurt idealismi, kuigi asutajad seadsid üllad eesmärgid: “Parandada hooletust ja tõrjuda valet.” See omamoodi faktikontrolliprojekt loodi ajal, mil nõudlus paisutas meediatööstust. See nõudlus omakorda tekitas surve lugude tootmiseks ning valeinfo vohamise. Pultizeri ja White’i jaoks oli nende “büroo” võimalus ennetada faktivigadega seotud kohtuhagisid ja säästa raha.

Tol ajal ei olnud iseenesest mõistetav, et toimetaja veendub loo faktitäpsuses enne selle avaldamist. 107 aastat hiljem on muutus teoreetiliselt toimunud, ent peavoolumeediale langev mahusurve on järjepidevalt suurenenud. Samal ajal on nende kasutada olev ressurss vähenenud. Ühismeedia toimib seejuures peaaegu täielikult toimetamata kujul. Igal mõjuisikul on enda Facebooki-seina või Instagrami-lõime näol tuhandete või isegi kümnete või sadade tuhandete tellijatega väljaanne, kus inimene ise on samaaegselt reporter, toimetaja, peatoimetaja ja vastutav väljandja.

Ametist lahkuv USA president Donald Trump, kes oli Twitteri-konto @realdonaldtrump “peatoimetaja” aastatel 2009 kuni 2021, sai seda vabadust aastaid nautida. Faktikontrollimine nii vanades väljaannetes kui ka uutel faktikontrollisaitidel on 12 aastaga hüppeliselt kasvanud. Paraku oli kogu see masinavärk Trumpi Suure Vale tõrjumisel jõuetu – erinevate küsitluste andmetel usub enamus vabariiklasi, et täna ametisse astuv Joe Biden võitis pettusega.

Faktikontrollijate pärusmaaks on faktiküsimused, usuküsimustele meil praegu veel lahendusi pole. Ent Trumpi ametist lahkumine USAs ning ka EKRE valitsusest lahkumine Eestis loovad soodsa pinnase senisest mõttekamaks faktikontrollitööks. See tähendab meile väljumist mugavustsoonist, kus suur osa väidetest on kergesti ümber lükatavad. Saabuv aeg on võimalus väljuda nõiaringist, kuhu ajakirjandus on viimasel kümnendil tõmmatud – valed, mida esitatakse tähelepanu saamiseks, ent mille tähelepanuta jätmine tähendaks valvekoera rolli minetamist, sest valetaja on parajasti võimul.

Täna tööd alustav Klikisäästja faktikontrolli- ja uudisteportaal, mille toob lugejateni Levila, soovib enda kirjutajate ja kaasautorite töödega viljeleda kõige mõttekamat võimalikku faktikontrollimist.

Klikisäästja lugude ilmumisest teadasaamiseks jälgi meie Facebooki-lehte.