Meist ja metoodikast

Klikisäästja faktikontrolli- ja uudisteportaal on Eesti ühiskondliku arutelu valvekoer, mida hoiab töös Levila. Hoiame silma peal nii poliitikutel, meedial kui ka suurema levikuga valedel sotsiaalmeedias. Meie eeskujudeks on mitmed faktikontrollisaidid, näiteks Politifact ja Snopes USA-s, Faktisk Norras ja Faktabaari Soomes. Avaldame nii faktikontrolle kui ka uudiseid, analüüse, arvamuslugusid ja muud sisu, mis aitavad mõista inforuumi, mis koosneb läbisegi tõest, valeinfost, desinformatsioonist ja propagandast.

Põhimõtted

Lähtume enda tegevuses Rahvusvahelise Faktikontrollivõrgustiku (International Fact Checking Network – IFCN) koodeksi põhimõtetest:

  1. Poliitiline sõltumatus ja võrdne kohtlemine – Kasutame iga faktikontrolli puhul samu standardeid ja protsessi ning teeme järeldused vastavalt tõestusmaterjalile. Me ei keskendu mõne konkreetse ühiskondliku arutelu osapoole kontrollimisele. Me ei võta seisukohti küsimustes, millega seoses faktikontrolle teeme.
  2. Allikate läbipaistvus – Viitame allikatele, et lugejatel oleks võimalik meie järeldusi ise kontrollida ning samadele järeldustele jõuda. Erandiks on juhud, kus viitamine kujutaks allikale ohtu. Ka sellistel juhtudel pakume tõestusmaterjali nii palju, kui on olukorda arvestades võimalik.
  3. Läbipaistvus seoses rahastuse, organisatsiooni ja seotud isikutega – Oleme enda rahastusallikate osas läbipaistvad. Väljastpoolt rahastust vastu võttes teeme kindlaks, et rahastajatel ei oleks mõju meie töö käigus tehtavate järelduste üle. Meie inimeste ning meiega seotud isikute taust ning organisatsiooni struktuur on meie lehel toodud. Meie lehel on olemas selge viide võimalusele meiega ühendust võtta.
  4. Metoodika läbipaistvus – Faktikontrollide teemavalikute, uurimistöö, kirjutamise, toimetamise, avaldamise ja parandamise metoodika on lahti seletatud. Julgustame lugejaid saatma meile vihjeid.
  5. Avatud ja aus paranduste menetlemise kord – Meie paranduste poliitika on avalik ning me järgime seda hoolega. Parandame selgelt ja läbipaistvalt ning teeme endast oleneva, et lugejad näeksid loo parandatud versiooni.

Protsess

Klikisäästja jälgib suurema leviku või mõjuga väiteid ühiskondlikus aruteluruumis ning kaalub väite faktikontrollimist juhul, kui selle paikapidavus ei ole keskmisele mõistlikule inimesele ilmselge.
Faktikontrolli alustamise otsustamisel küsime: kas antud faktikontrollil oleks väärtus ühiskondlikus arutelus? Jaatava vastuse võivad tingida kontrollitava väite suurem levik, näiteks selle esinemine ajakirjanduses, populaarses sotsiaalmeediakanalis või avalikus ruumis. Tähtis tegur on ka kontrollitava väite esitaja mõjukus ühiskonnas.

Vajadusel võtab Klikisäästja kontrollitava väite esitajaga enne faktikontrolli avaldamist ühendust, küsib selgitusi ning annab võimaluse väidet täiendavalt põhjendada.

Faktikontrollimisel kasutatakse tõestusmaterjalina asjakohaseid, tunnustatud allikaid. Muu tõestusmaterjali kasutamise puhul selgitatakse allika päritolu ning põhjendatakse selle kasutamist.
Klikisäästja vastab kõigile vaietele ning menetleb neid alati, kui vaie tekitab faktikontrolli järelduse osas põhjendatud kahtluse. Kui Klikisäästja ei suuda tekkinud kahtlust ümber lükata, tehakse parandus.

Kõiki vaideid on võimalik esitada samamoodi, nagu ka vihjeid – Klikisäästja avalehe all toodud vormi abil.

Faktikontrollide puhul anname väitele ühe järgnevatest hinnangutest:

Tõsi
Väide vastab tõele.

Pigem tõsi
Väide on tõene mööndusega.

Eksitav
Väide on tõene, aga esitatud tõde moonutaval viisil.

Kahtlane
Väitja ei ole pakkunud tõestust olukorras, kus seda on mõistlik eeldada.

Pigem vale
Väide on vale mööndusega.

Vale
Väide ei vasta tõele.

Käojaan
Väide on jabur.

Tiim

Klikisäästja nimetust kasutati esimest korda 2019. aastal, kui Herman Kelomees ja Ivo Visak lõid Eesti ajakirjanduses esinevaid klikipealkirju tögava Facebooki-lehe. 2020. aastal asutasid Herman ja Ivo MTÜ Klikisäästja.

Klikisäästjale kirjutavad mitmed autorid. Võtame vastu tasustatud kaastöid, mis võivad olla faktikontrollid või muud lood, mis on seotud valeinfo, desinformatsiooni, propaganda jms teemadega. Kaastööde aineks võib olla kõik alates poliitikast ja meediast kuni meelelahutuse ja spordini, ent lood peaksid haakuma portaali peateemadega.

Klikisäästja sisu on kaitstud autoriõigustega ning seda tohib kasutada vaid kokkuleppel.

Klikisäästja lugude ilmumisest teadasaamiseks jälgi meie Facebooki-lehte.