Kategooriad
Uudised

VASTUOLU | Kas kuumutatav tubakas on sama ohtlik nagu sigaret või on seda vara öelda?

Klikisäästjale saadeti vihje: tubakainfo.ee lehel olla eksitav info kuumutatavate tubakatoodete kohta. Tegemist on Tervise Arengu Instituudi (TAI) portaaliga, milles kutsutakse tubaka tarvitamisest loobuma.

Tahtsime teada, kuidas täpselt on need väiteid põhjendatud. Eeskätt huvitas meid küsimus sellest, kas kuumutatav tubakatoode on tõestatult sama ohtlik kui tavasigaret. Kuvatõmmisel nähtava number 3-ga märgistatud viite tagant leiab USA toidu- ja ravimiohutuse ameti ülevaate, mille sisukord algab selliselt:

Esimene teemapeatükk kannab pealkirja: “Tubaka tarvitamise kahjulikkus tuleneb eeskätt sigarettide suitsetamisest.” Teine peatükk: “Suitsuvabad tubakatooted on oluliselt vähem kahjulikud, kui sigaretid.” Tuleb märkida: kuumutatav tubakas on ainult üks suitsuvaba tubaka vorm. Antud uuring räägib neist kõigist korraga.

Foto: tubakainfo.ee

Vaatasime ka tubakainfo.ee lehelt võetud teist viidet, number 4-ga tähistatut. Sealt leiab analoogse dokumendi Saksamaa võimudelt. Viidatakse erinevatele uuringutele, mille kohaselt võib kuumutatavates tubakatoodetes olla oluliselt vähem kantserogeene – vähki tekitavaid ühendeid. Nenditakse, et kui need andmed peaks kinnitatud saama, võib kuumutataval tubakal olla oma roll sigarettide suitsetamisest loobumisel. Seda siiski vaid nende puhul, kellel sigarettidest loobumine ühelgi muul viisil ei õnnestu. Lõpuks järeldatakse: “Kuumutatud tubakatooted ei peaks olema esimene valik suitsetamise kahjude vähendamisel.”

Tubakainfo.ee sõnum antud teemal on aga jäik ning vähe kaalutlev. Toodud tõestusmaterjal ei lähe väitega kokku. Õigupoolest räägib portaal enesele vastu:

  • Väide 1: “Kuigi kuumutatava tubakatoote puhul tubakas ei põle, ei ole ta tervisele ohutum kui tavasigaret.”
  • Väide 2: “Kuumutatud tubakatooted on turul alles uued. Nende lühi- ja pikaajaliste tervisemõjusid uuritakse ning järeldusi on praegu veel vara teha.”

Need kaks lauset ei saa olla samaaegselt tõesed. Kui järeldusi on veel vara teha, siis on järelikult ka vara väita, et kuumutatav tubakatoode ei ole tervisele ohutum (st on vähemalt sama ohtlik), kui tavasigaret.

Tervise Arengu Instituut ütles Klikisäästjale, et number 3-ga tähistatud viite taha oli kogemata sattunud vale dokument. Nüüd on samasse kohta lisatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa osakonna ülevaade kahjulikest ühenditest kuumutatavas tubakas. Selle sõnul on vara järeldada, et moodsam toode on sigaretiga võrreldes vähem kahjulik.

Klikisäästja peab siinkohal lisama, et meie kirjutajate seas ei ole hetkel antud teema eksperte. Käesolev lugu ei ole mitte kuidagi tõestanud, et mõnda suitsuvaba tubakatoodet peaks tarbima või et nende kasutamine on ohutu – ei ole! Lugu ei ole ka tõestanud, et kuumutatava tubaka tarvitamine on hea viis suitsetamisest loobumiseks. Jääme ootama täiendavate uuringute tulemusi.

Herman Kelomees
toimetaja


Tervise Arengu Instituudi kommentaar

Tänapäeva tubakatoodete turg on läinud väga kirjuks ja tihti tundub tavakasutajale, et tegemist on justkui ühe ja sama tootega, mis tegelikult ei ole nii. See eksitab ja inimesel ei pruugigi olla arusaama, mis toode millist tervisemõju avaldab või jääb ekslik mulje, et tegemist on tervisele ohutu tootega, kuna välimus ja metoodika erinevad tavasigaretist väga palju. Siinkohal tasuks meeles pidada, et ainuüksi nikotiin on tervisele kahjulik ning mitte ükski tubakatoode või tubakatootega sarnanev toode ei ole tervisele ohutu.

Mis on turul uus kuumutatav tubakatoode? Kuumutatavad tubakatooted on nn “hübriidid” e-sigarettide ja traditsiooniliste sigarettide vahel, st need on varustatud seadmega, mis soojendavad toodet ilma, et see aerosooli tekitamiseks põleks. Kuumutatav toode ei ole vedelik, vaid päris tubakas ning nikotiin tuleb tubakast, mida kuumutatakse. E-sigaretis kasutatakse vedelikku (nikotiiniga või ilma), mida kuumutatakse ning see ei sisalda tubakat. Kuna nende sisu on erinev on nende toime ja mõju ka erinev.

Meie andmetel ei ole täna piisavalt palju tõendeid selle kohta, et kuumutatav tubakatoode oleks hea meede suitsetamisest loobumiseks ja samuti pole tõestatud, et see oleks tervisele ohutu. Kuumutatav tubakatoode sisaldab tavasigaretile sarnaseid ühendeid, mis on tervisele kahjulikud. Erinevad uuringud on küll toonud välja, et erinevate kantserogeensete ühendite hulk on väiksem kuumutatavas tubakatootes võrreldes tavasigaretiga (mida ütleb ka meie 4. viide) aga see ei tähenda, et oht tervisele oleks tingimata kuidagi väiksem.

Toksiliste ühendite vähendamine ei ole alati seotud väheneva terviseriskiga. Seda kinnitab ka see, et tõrva sisaldus on tavasigarettides alates 1950. aastast vähenenud peaaegu kahe kolmandiku võrra, siiski ei ole olnud see vastastikuses seoses kopsuvähki haigestumise vastava vähenemisega.

Siinjuures on oluline teada, et kuumutatavatest tubakatoodetest on leitud ühendeid, mida tavasigaret üldse ei sisalda ja ei ole praegu teada, millist mõju need inimese tervisele võivad avaldada. Eraldiseisvad ja tubakatööstuse manipulatsioonidest vabad uuringud näitavad suuremat hulka selliseid ühendeid kuumutatavates tubakatoodetes: tubakaspetsiifilised nitrosamiinid, atsetaldehüüd, akroleiin ja formaldehüüd.

Kuumutatavad tubakatooted olnud turul väga vähest aega, mistõttu ei ole pikaajalisi terviseuuringuid nende kasutajate peal veel läbi viidud. Seetõttu ei saa väita, et tervise seisukohalt oleks kuumutatavad tubakatooted tavasigarettidele “tervislikumaks” alternatiiviks. Ka ükski meie viidatud artikkel ei väida seda, et kuumutatavad tooted oleks kuidagi heaks meetmeks loobumiseks või aitaks rahvastiku tervisenäitajaid parandada.

Riiklikud rahvatervise asutused peavadki olema oma soovitustes konservatiivsed ja ei tohi soovitada midagi, mis võib inimesele kahju teha. Uuringuid nende toodete pikaajalise mõju kohta ei saa veel olla ja ka eri uuringud ei ole omavahel võrreldavad, sest toimub vilgas tootearendus ja tooted ei ole omavahel võrreldavad ja tulemused ülekantavad. Kuni ei ole usaldusväärseid andmeid, on samasugusel konservatiivsel koos Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) enamik riikidest.

Anna-Liis Kulpas
Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist

Klikisäästja lugude ilmumisest teadasaamiseks jälgi meie Facebooki-lehte.